ISO 9001

אבטחת איכות ובקרת איכות

 

נובמטל בע"מ מוסמכת AS9100 וגם ISO 9001:2015 ומספקת דוחות ביקורת בכל פורמט שיידרש כולל דוחות FAI.

הצוות מורכב ממנהל איכות ו-4 אנשי ביקורת.

מחלקת ביקורת מצוידת ב-3 מכונות מדידה ממוחשבות (CMM), קומפרטור אופטי ממוחשב, מדי גובה אלקטרוניים ומגוון רחב של כלי ביקורת סטנדרטיים.

כיול של כלי המדידה מבוצע במעבדות מוסמכות לפי תוכנית כיולים שנתית.